Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.bengtharry.me.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Denna webbsida är endast avsedd för kontakter med personer vi känner eller har träffat på våra möten. Webbsidan är avsedd som en information till våra vänner om hur vår utveckling på kunskapsfältet ”samarbete och dess dynamik” framskrider och fungerar som inspel till våra möten. De enda uppgifter vi sparar är namn, mailadress, postadress och telefonnummer.

Kommentarer

Kommentarfältet är stängt. Vi förutsätter att kommentarer och reflektioner kan utbytas genom vanlig email.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte Dina data med någon.

Hur länge vi behåller Dina uppgifter

För nya vänner som registrerar sig på webbplatsen sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter har Du över dina data

Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Share