Den föråldrade partiledardebatten

Så vitt jag förstår är den politiska debatten ett ”spel” i meningen att den pågår efter sina egna regler och utifrån några specifika axiom och utgångspunkter som numera förlorat all verklighetsförankring. Den kan således liknas vid Fia med knuff. Jag … Fortsätt läsa Den föråldrade partiledardebatten