Maskinlogiken och människan

Hej alla läsare!

Konferensen Open Apertum i Degerfors den 9-12 augusti närmar sig med stormsteg. Jag har tolkat temat utifrån tanken att vi – i varje fall i västvärlden – just nu befinner oss i ett så kallat paradigmskifte. Utvecklingen har visat oss på skeenden som gör att de strategier, praktiker och resonemang baserade på den demokratiska idé som vi så länge trott på, inte längre håller.

Av flera böcker, ledare och bloggar framgår att många av oss står förvirrade och oklara över vad som nu kan göras för att hantera de problem samhället står inför. Andra vet tvärsäkert vad som skall göras samtidigt som det är lätt att konstatera att de flesta förslagen – givet vad vi vet och tidigare historiskt varit med om – är orealistiska. Flera bryr sig inte. Ett skäl till ovanstående handlingsförlamning verkar vara att vårt nuvarande paradigm, och olika förslag som bygger på det, baseras på en maskinlogik.

Mina bloggar, med början i augusti, och våra Öppet Hus den 14:e i varje månad under hösten, kommer att inrikta sig på vad vi, jag och Monica, tror oss veta om detta skifte, och våra tankar om vad som kan vara viktigt att reflektera över, så att var och en av oss, och våra verksamheter, skall kunna klara sig igenom skiftet så helskinnade som möjligt. Även om Du inte kan komma på konferensen i augusti så kommer det därför att ges rika tillfällen att diskutera dessa frågor den 14:e i varje månad i Ölsdalen under hösten.

Inbjudan till konferensen i augusti hittar Du här

http://www.forskarbyn.se/

Information om oss i Samarbetsdynamik AB hittar Du här

http://www.samarbetsdynamik.se

http://www.kunskapsabonnemanget.se

Share