Granskningssamhällets oförmåga att utvärdera tjänsteleveranssystem – exempelvis Försvarsmakten

Ett förbisett förhållande i nationalekonomin är att Sveriges välstånd har byggt på kostnadseffektiva och billiga tjänsteleveranssystem.  Vi har haft goda transporter till lands, till sjöss och i luften, vi har haft billig och god energiförsörjning, vi har haft en effektiv … Fortsätt läsa Granskningssamhällets oförmåga att utvärdera tjänsteleveranssystem – exempelvis Försvarsmakten