Asocial socialitet

I boken ”Ögonblickets Psykologi” pekar Daniel Stern på den möjliga förekomsten av ett obeaktat och primärt motivationssystem som han kallar intersubjektivitet. Vi har refererat till samma tanke med att man behöver känna att man är ”någon” också i ett socialt … Fortsätt läsa Asocial socialitet