Bengtharrys support

Mina bloggar handlar om att dagens samhälle domineras av tjänsteleveranssystem. Dessa behandlas tyvärr organisatoriskt och administrativt vanligen som produktleveranssystem trots att samarbetet i dem enligt min uppfattning och enligt Vinnovas rapport VR 2009:07, ”Den tjänstedominanta logiken”, borde formas av en tjänstedominant logik.

Därmed döljs ett stort antal svårigheter som politiker och olika medarbetare, ända uppifrån den verkställande direktören och ner till den enskilde professionelle aktören, berörs av, och som de inte kan lösa, eftersom det samarbetsmönster som skapas i samhället och i verksamheten inte tillåter dem att göra detta. Dessa personer drabbas då av frustration, överansträngning och ohälsa.

Problemen berör alla områden av vårt samhälle. Vill Du få just Dina frågeställningar behandlade av mig i ett tjänstedominant perspektiv så ber jag Dig skicka mig ett mail på bengt-ake.wennberg@samarbetsdynamik.se.  Då kanske vi tillsammans kan komma till rätta med dem.

Jag har absolut inga svar på hur man kan förändra Din situation, men vi kanske kan resonera oss fram till en bättre gemensam förståelse av vad det handlar om i just Ditt fall.

Share