Tillblivningens rationalitet

Vi hade vårt allra sista Öppet Hus den 14:e december. Det bästa någonsin. Men vi slutar inte. Nästa år tar vi nya tag med workshops och en ny hemsida.

Vi riktar nu ett hjärtligt tack till alla Er som varit med på abonnentmöten och Öppet Hus under åren. Hoppas ni följer med oss in i 2019 då vi firar femtioårsjubileum. Temat för arbetet kommer att vara tillblivningens rationalitet.

Det visade sig nämligen under Öppet Hus att just denna kunskapsaspekt var den centrala och grundläggande faktor som medfört att vi ofta talat förbi varandra och som gjort att viktiga erfarenheter på vårt område inte fått gehör och spridning i samhället.

Maria Andrén formulerade det så att vi är präglade av en ontologi – och därmed en doxa – som bygger på en kunskap som baseras på vad något ”är”.

Vad vi brottats med i Samarbetsdynamik AB under alla år är istället att formulera kunskap om hur något ”blir till” – det vill säga samarbetets dynamik. Det är bristen på just denna kunskap som vi tror medför den ineffektivitet och den kris som så många klagar över.

Erfarenheten visar att den som talar med utgångspunkt från det ena verkar ha svårt att bli begripen och förstådd av den som talar med utgångspunkt från det andra. Därför kommer vi att satsa på att försöka göra tillblivningens rationalitet känd och accepterad genom olika workshops 2019.

Särskilt viktig är denna kunskap när det gäller möjligheten att åstadkomma vertikal och horisontell integrering. Klyftan mellan ledning, stab och fältarbete är nu för stor. Därför måste det skapas en bättre vertikal integrering. Centrala åtgärder på exempelvis arbetsmarknadsområdet får dålig effekt på grund av att den horisontella integrationen är bristfällig. Därför måste det skapas en bättre horisontell integrering. Vi börjar året med workshops kring dessa teman.

Lika viktig för förståelsen av tillblivningens rationalitet är förstås insikten om värdet av triadiska samtal om verksamheten – hur de kan designas och genomföras och hur resultatet kan följas upp. De triadiska samtalsaktiviteter vi under åren genomfört har visat sig vara som kinderegg. Tre effekter av och i en och samma aktivitet – utforskande, lärande och verksamhetsutveckling. Kan det bli mer effektivt?

Från oss alla till Er alla – EN RIKTIGT GOD JUL.

Share